Daxili Audit Departamentinə Baş İT Audit Kapital Bank - AZN Ətraflı

Ümumi məlumat

Kapital Bank namizədləri Daxili Audit Departamentinə Baş İT Audit vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Öhdəliklər

İT, əməliyyat və biznes risklərini, funksiyaları və onların fəaliyyətlərini nəzərdən keçirir və təklif olunan yoxlamaların təbiəti, sahəsini, istiqamətini və hədəflərini müəyyən etmək və tövsiyələr vermək üçün müştəri əlaqələrini qiymətləndirir. İllik audit planının icrası, nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi və audit məqsədlərini yerinə yetirmək üçün audit prosedurlarının tərtibini həyata keçirir;

İT audit layihələri üçün məsuliyyət daşıyır və rəhbərliyə məsləhət və konsaltinq xidmətləri göstərir. Müvafiq tövsiyələr verir. Fərqli texniki vahidlərlə fəaliyyətlərini koordinasiya edir və istiqamətləndirir: tapşırıqların və prosedurların auditini həyata keçirir; tədbirlərin tamlığını nəzərdən keçirir və İT üzrə nəzarət mexanizmlərinin cari vəziyyətinə dair qiymətləndirmələr təqdim edir;
Təşkilatın rəhbərliyi üçün hesabatlar hazırlayır. Auditin məqsədlərini, əhatə dairəsini, aşkarlamalarını, nəticələri və tədbirlər planı üzrə cavabları icmallaşdırır. Auditin aparılması zamanı və başa çatdıqdan sonra müvafiq olaraq bütün səviyyələrdə rəhbərliyə şifahi və yazılı təqdimatlar edir. Audit hesabatlarının müəyyən edilmiş müddət ərzində hazırlanmasını təmin edir.
Səmərəliliyi artırmaq üçün audit prosedurlarına düzəlişlər tövsiyə edir. Sistem nəzarəti adekvatlığını qiymətləndirərək təşkilatdaxili nəzarəti nəzərdən keçirir və onların təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr verir.
Sadə və kompleks kompüter məlumat sistemləri üçün ümumi və tətbiqi nəzarətin təhlilini həyata keçirir.
Sistemin inkişaf standartları, əməliyyat prosedurları, sistem təhlükəsizliyi, proqramlaşdırma nəzarətləri, kommunikasiya nəzarətləri, ehtiyat mərkəzləri və fövqəladə hallar planı və sistemin saxlanılması daxil olmaqla informasiya nəzarət mexanizmlərinin yoxlanmasını həyata keçirir;
Audit obyektlərinin cavablarının adekvatlığını, vaxtında təqdim edilməsini, o cümlədən əhəmiyyətli audit tövsiyələri üzrə tədbirlər planını qiymətləndirir.

 

Müştəri əlaqələri Departamenti Müştəri müraciətlərinin həlli şöbəsinin Mütəxəssisi Kapital Bank - AZN Ətraflı

Ümumi məlumat

Kapital Bank namizədləri Müştəri əlaqələri Departamenti Müştəri müraciətlərinin həlli şöbəsinin Mütəxəssisi vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Öhdəliklər

Müxtəlif kanallar vasitəsilə banka daxil olmuş şikayətləri, sorğuları və müraciətləri aidiyyatı qaydada daxili reyesterdə uçota alınmasını təmin edir.

Daxil olmuş şikayətləri, sorğuları və müraciətləri bankın adiyyatı struktur bölmələrinə yönəldib, statuslarına nəzarət edir və lazımi araşdırmalar apararaq həmin müraciətlərin qanunvericiliklə təyin edilmiş müddət ərzində cavablandırılmasını təmin edir.
Daxil olan şikayətləri qruplaşdırmaqla müxtəlif yönümlü statistik hesabatlar hazırlayır.
Məzmununda dələduzluq əməlləri olan müraciətləri Dələduzluğa qarşı mübarizə şöbəsinə təqdim edilməsini təmin edir.
Əmək müqaviləsi, departamentin Əsasnaməsi, habelə fəaliyyətinə dair digər bankdaxili korporativ aktların müvafiq göstərişlərindən irəli gələn başqa funksiyaları icra edir.
Birbaşa rəhbəri, İdarə Heyəti sədri, tərəfindən verilən, Müşahidə Şurası və bankdaxili komitələrin qəbul etdiyi qərarlardan, əmək müqaviləsindən, departamentin Əsasnaməsi və fəaliyyətinə dair bankdaxili korporativ aktlardan irəli gələn tapşırıq və sərəncamları qeyd-şərtsiz yerinə yetirir

 

Risklərin idarə edilməsi departamentinin Kredit risklərinin idarə edilməsi şöbəsinə kiçik mütəxəssis, mütəxəssis və aparıcı mütəxəssis Kapital Bank - AZN Ətraflı

Ümumi məlumat

Kapital Bank namizədləri Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Kredit Risklərinin İdarə Edilməsi şöbəsində kiçik mütəxəssis, mütəxəssis və aparıcı mütəxəssis vəzifələrinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Öhdəliklər

Kredit risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və portfelin idarə edilməsi üzrə qabaqcıl təcrübə və metodlardan istifadə edilməsi və hesabatların hazırlanması;
Anderraytinq və Kollekşn modellərinin hazırlanması, tətbiqi və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
Yaradılan yeni kredit məhsulları üzrə potensial risklərinin müəyyən edilməsi və təkliflərin verilməsi;
İri həcmli məlumat bazası ilə işləmək və SQL kodlaşdırmanın edilməsi;
Stress-test modellərinin hazırlanmasında, tətbiq edilməsində və nəticələri ilə bağlı təkliflərin verilməsi;
Mərkəzi Bankın tələblərinə və IFRS standartlarına uyğun olaraq aktivlərə ehtiyyatların yaradılmasında iştirak etmək;
Kredit əməkdaşlarının mükafatlandırma sisteminin daimi qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
Risk limitlərinin hesablanmasına dair təkliflər verilməsi və risk limitlərinə riayət olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi;
Fəaliyyəti ilə bağlı nəticələrin hesabatlılığının rəhbərliyə təqdim edilməsi.