Elvin Baxsiyev

19:34 16 October, 2019

Güzəştli kredit kənd təsərüfatı texnikası üçün

Salam naxçıvana güzəştli kredit verilirmi?