Azer Turk Bank

Daməd Daməd

11:52 15 October, 2019

Elmar bəyə təşəkkürlər

Qısa müddətdə kredit ayırdığı üçün minnətdaram