Kapital depoziti - Kapital Bank

Kapital depoziti

Depozitin minimal məbləği 100
Maksimal illik faiz dərəcəsi 9%
Depozit müddəti 36

Ümumi məlumat

Kapital əmanəti ilə yüksək faiz əldə etməklə yanaşı müddətin yarısınadək məbləğı artıra bilərsiniz. Üstəlik əmanətinizin maksimum 80%-i həcmində kredit xətti də əldə edə bilərsiniz.

Bilmək məsləhətdir

Depozitin məbləği - 100 AZN/USD-dan başlayır
Maksimal illik faiz dərəcəsi - 9%-dir
Pulsuz SMS İNFO xidməti

Faiz dərəcələri

 

Depozit müddəti (aylar üzrə) Faizlər aylıq ödənildikdə illik faiz dərəcəsi Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə illik faiz dərəcəsi
AZN USD AZN USD
12 7.0% - 7.5% 0.1%
18 7.5% - 8.0% -
24 8.0% 0.2% 8.5% 0.3%
36 8.5% 0.4% 9.0% 0.5%

Qeyd: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən müəyyən edilmiş qorunan əmanətlər üzrə faiz dərəcəsindən yüksək olduğu halda, müştərinin istəyinə əsasən əmanət, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən müəyyən edilmiş qorunan əmanətlər üzrə faiz dərəcəsi ilə qəbul oluna bilər (bu halda müştəridən razılıq ərizəsi alınmalıdır).

Şərtlər

Əmanətin müddəti - 12, 18, 24, 36
Minimal məbləğ - 100 AZN/USD
Maksimal məbləğ - məhdudiyyət yoxdur. 
Faizlərin ödənilməsi - aylıq və müddətin sonunda
Əmanətin artırılması - müddətin yarısına qədər (minimal artırılan məbləğ 100 AZN/USD)
Əmanətin azaldılması:
1.  Vaxtından əvvəl çıxarılan əmanətlər üzrə faizlər milli valyutada (AZN) illik 1% ilə ödənilir.
2.  Xarici valyutada (USD) vaxtından əvvəl çıxarılan əmanətlər üzrə faiz ödənilmir, azaldılan hissə min. 100 AZN/USD, əmanət 100 AZN/USD qalanadək azaldıla bilər.
3.  Otuz (30) təqvim günündən tez çıxarılan milli valyutada yerləşdirilən əmanətlərə faiz ödənilmir.
4.  Əmanətin rəsmiləşmə tarixindən on beş (15) təqvim günü ərzində əmanət tam çıxarıldığı halda müştəridən beş (5) AZN komissiya tutulur.

Müddətin uzadılması - əmanət müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, digər bütün hallarda isə Bankın birtərəfli qaydada müəyyən etdiyi şərtlərlə uzadılır. (hesablanmış faizlər əmanət məbləğinin üzərinə əlavə olunmur).

Yalnız faizlərin aylıq ödənişi halında əmanət məbləği aşağıdakı məbləğlərə uyğun olduqda, müştəriyə aşağıda əks olunmuş bölgü əsasında hesab valyutası əmanət valyutası ilə eyni olan hədiyyə debet kart verilə bilər (həmçinin avtomatik prolonqasiya olunmuş əmanətlərə şamil edilir). Depozit faizlərinin müddətin sonunda ödənişi halında hədiyyə kart yalnız müştəri kartla kredit xətti almaq istədikdə verilir, əks halda depozit faizlərinin müddətin sonunda ödənişi halı üzrə hədiyyə kart verilmir. Qüvvədə olan tariflər əsasında qiymət fərqini ödədiyi halda müştəriyə daha üst kateqoriya kart verilə bilər və ya əksinə müştərinin istəyinə əsasən ona düşən kartın əvəzinə daha aşağı kateqoriya kart verilə bilər. Həmçinin müştəri bir neçə müqavilə üzrə əmanət yerləşdirərsə hər müqavilə üzrə verilməli olan hədiyyə kartının əvəzində qüvvədə olan tariflər imkan verdiyi halda digər daha üst kateqoriya kart verilə bilər. Vaxtınnan əvvəl tam çıxarılan əmanətlər üzrə kartın dəyəri (və ya kartın dəyərinin hədiyyə olunan hissəsi) Bankın cari tarifinə əsasən müştəri tərəfindən ödənilir.

Hədiyyə - 100 - 10000 AZN/USD - Visa Electron/MasterCard Maestro 10000 - 50000 AZN/USD- Visa Classic/MasterCard Standard 50000 - 100000 AZN/USD - Visa Gold/MasterCard Gold 100000 AZN/USD və daha artıq - Visa Platinum/MasterCard Platinum. Hədiyyə kartı əmanətin bitmə tarixinə qədər müddətə verilir, 12 ayadək əmanətlər üzrə hədiyyə kartı 12 ay, 18 aylıq əmanətlər üzrə kart 24 ay  müddətinə verilir. Karta pulsuz “SMS INFO” və "SMS Banking" xidməti qoşulur (SMS-lərə görə müştəridən ödəniş tələb olunmur). Hədiyyə kartı itirildiyi halda ilk verilən karta müvafiq olaraq müştəriyə pulsuz yeni kart verilir (əvvəlki kart hesabı saxlanılır və yeni kart əvvəlki kartın bitmə müddətinədək verilir).

Qeyd: əcnəbi vətəndaşlara hədiyyə kartının verilməsində məhdudiyyət yoxdur, lakin depozit vaxtından əvvəl çıxarıldıqda aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

Əcnəbi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd xarici passport olduqda müştərinin istəyi əsasında yalnız Visa Electron/MasterCard Maestro kartları müştəridə saxlanıla bilər (dəyəri ödənilmək şərti ilə), digər kartlar mütləq qaydada bloklaşdırılmalıdır (bu halda kartın dəyəri müştəridən alınmır).
Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş icazə vəsiqəsi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında istənilən kart dəyəri ödənilməklə müştəridə saxlanıla bilər.

Kredit xətti - Müştərinin istəyinə əsasən əmanət məbləğinin maksimum 80%-i həcmində min.500 AZN/USD olmaqla nağd kredit və ya kartla kredit xətti verilə bilər. Bu zaman nağd kredit və ya kredit xətti üzrə faiz manatda əmanət faizi +5%, USD-da +0.9% təşkil edir.