Depozit seyfləri - NBC Bank

Depozit seyfləri

NBCBank ASC “Əmanət seyflərinin icarəsi” xidmətini təklif edir. Siz öz sənədlərinizi və digər əşya və qiymətlilərinizi rahat şəkildə Bizə etibar edə bilərsiniz. Müxtəlif ölçülü seyflərimiz tam təhlükəsizlik şəraitində qorunur və yalnız iki tərəfin eyni zamanda iştirakı ilə iki açarla açılır. Açarlardan biri müştəridə, digəri isə Bankda saxlanılır.

Depozit seyflərindən istifadə üzrə tariflər:

Hündürlüyünə görə seyf qutusunun ölçüsü

Eninə görə seyf qutusunun ölçüsü

Dərinliyinə görə seyf qutusunun ölçüsü

Aylıq tarif planı 1 – 6 ay müddətinədək

Uzunmüdətli tarif planı 7 – 12 ay müddətinədək

5 sm

28,5 sm

41 sm

15 AZN (aylıq)

10 AZN (aylıq)

15 sm

28,5 sm

41 sm

20 AZN (aylıq)

15 AZN (aylıq)

30 sm

28,5 sm

41 sm

25 AZN (aylıq)

20 AZN (aylıq)

45sm

28,5 sm

41 sm

30 AZN (aylıq)

25 AZN (aylıq)

60 sm

28,5 sm

41 sm

35 AZN (aylıq)

30 AZN (aylıq)