Universal depozit - NBC Bank

Universal depozit

Depozitin minimal məbləği 200
Maksimal illik faiz dərəcəsi 13%
Depozit müddəti 36

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddət

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

200 AZN (USD, EUR)

1 il

11.00%

2.75%

2.75%

Müddətin əvvəlində

12.00% 3.00% 3.00%

Aylıq

12.50% 3.00% 3.00%

Müddətin sonunda

200 AZN (USD, EUR)

2 il

10.50%

2.50%

2.50%

Müddətin əvvəlində

12.50% 3.00% 3.00%

Aylıq

13.00% 3.00% 3.00%

Müddətin sonunda

200 AZN (USD, EUR)

3 il

10.00%

2.25%

2.25%

Müddətin əvvəlində

13.00% 3.00% 3.00%

Aylıq

13.50% 3.00% 3.00%

Müddətin sonunda

 

1.Əmanət üzrə faizlər MÜDDƏTİN ƏVVƏLİNDƏ ödənildiyi halda İllik hesablanacaq faizləri əmanəti yerləşdirdiyi gün götürmək imkanı verilir və Müştəri 6 ay tamam olmadan əmanətini geri götürərsə o zaman ümumiyyətlə faiz ödənilməyəcəkdir, 6 ay müddəti tamam olandan sonra isə “Tələbli” əmanətin faizlərinə uyğun faiz hesablanacaqdır (AZN-2%; USD-0.5%; AVRO-0.5%).

2.Əmanət üzrə faizlər MÜDDƏTİN ƏVVƏLİNDƏ VƏ MÜDDƏTİN SONUNDA ödənildiyi halda yatırım imkanı verilmir. Valyuta (USD/EURO)əmanəti üzrə faizlər AYLIQ və RÜBLÜK ÖDƏNİLMƏ şərti ilə yerləşdirildikdə əmanətin ilkin məbləğinə müddətin sonuna qədər məhdudiyyətsiz olaraq əlavə yatırım etmək imkanı verilir.

3.Manat (AZN)əmanəti üzrə faizlər AYLIQ və RÜBLÜK ÖDƏNİLMƏ şərti ilə yerləşdirildikdə qoyulduğu ay da daxil olmaqla 1 illik müddətinə yerləşdirilən əmanətə ilk 4 ay ərzində, 2 il müddətinə yerləşdirilmiş əmanətə ilk 8 ay , 3 illik müddətinə yerləşdirilmiş əmanətlərə isə ilk 12 ay ərzində məhdudiyyətsiz olaraq əlavə yatırım etmək imkanı verilir.