Sabit - Nikoil Bank

Sabit

Depozitin minimal məbləği 100
Maksimal illik faiz dərəcəsi 0%
Depozit müddəti 36

Əmanətin minimal həcmi - 100 ş.v.
Əmanətin müddəti - 3-36 ay
Valyuta - AZN/USD
Əmanətə əlavələrin minimal həcmi - 50 ş.v
Əmanətə əlavə edilmə - Əmanət məbləğinin artırılması Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətin ilk yarısı ərzində mümkündür (əmanət məbləğlinin artırılması müddəti 12 aydan artıq olmamaq şərti ilə)
Faizlərin ödənişi - aylıq və ya müddətin sonunda
 

Əmanətin vaxtından öncə götürülməsi şərtləri

3/6/9/12 /24 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlərə

0 – 180 gün - Hesablanmış faizlərin 20% - i
180 - 360 gün - Hesablanmış faizlərin 50% - i

36 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlərə

0 – 180 gün - Hesablanmış faizlərin 10% - i
180 - 360 gün - Hesablanmış faizlərin 30% - i


Əmanətin hissə-hissə götürülməsi şərtləri

3/6/9/12 /24 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlərə

0 -180 gün - götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 20%-i
180 -360 gün - götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 50%-i 

36 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlərə

0 -180 gün - götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 10%-i
180 -360 gün - götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 30%-i

Minimal məbləğ

Əlavələrin minimal məbləği

Əmanətin müddəti

USD

AZN

Hər ay

Müddətin sonunda

Hər ay

Müddətin sonunda

100 ş.v. 50 ş.v. 3 ay - - 1,5% 2,0%
6 ay 0,5% 1,0% 4,0% 4,5%
9 ay - - 7,5% 8,0%
12 ay 2,5% 3,0% 11,5% 12%
24 ay 2,5% 3,0% 12% 12,5%
36 ay 2,5% 3,0% 12% 12,5%