Aqrar Kreditlər (AKİA) - NBC Bank

Aqrar Kreditlər (AKİA)

Kreditin məbləği 1 000 000
Kreditin müddəti 60 ayadək
İllik faiz 7%

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitləri hesabına veriləcək kreditlərin şərtləri

Məbləğ

Müddət

Faiz Dərəcəsi

5000 AZN 24 ay

7%

5 001-100 000

36 ay

7%

100 001-1 000 000

60 ay

7%

Güzəşt müdədəti maksimum 24 ay

Damazlıq heyvanları üçün güzəştli şərtlərlə alınan kredit müddəti 36 AY

Güzəşt tətbiq edilən kənd təsərüfatı istehsal vasitələri üçün kreditlərə güzəşt müddəti şamil edilmir

*200 000 AZN -dən yuxarı kreditlər güzəştli şərtlərlə kənd təsərüfatı istehsal vasitələrinin alınması üçün ayrılmış kreditlərdir.

 

Kənd Təsərrüfatı texnikasının və Damazlıq heyvanlarının kreditləşməsinə tətbiq edilən güzəştlərin maliyyələşdirilməsi

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınmasına

İlkin Ödəniş Subsidiya Kredit məbləği Faiz dərəcəsi
min 20% 40% 40% 0%
min 10% 0% 90% 7%

Damazlıq heyvanlarının alınmasına

İlkin Ödəniş

Subsidiya Kredit məbləği

Faiz dərəcəsi

25% 60% 15% 7%
Rəylər